Info

BMNetwerk_EPubD10BMNetwerk_EPubD5 BMNetwerk_EPubf

Bybelkor publiseer onder die volgende drukname:

  • Bybelkor: Bybelstudie- en toerustingsmateriaal sowel as teologiese, liturgiese en Bybeluitlegkundige publikasies.
  • NG Kerk-Uitgewers: Uitgewer van die liedboek en gespesialiseerde teologiese publikasies.
  • Jeugfokus: Volledige reeks boeke en hulpmiddels en jeugpublikasies vir elke graadgroep in die kategese, asook opleidingsmateriaal vir kategete en ouers. Ons is die verskaffer van die NG Kerk se kategese- en jeugbenodigdhede.

Bybelkor ontstaan in 1971 en fokus op Bybelkorrespondensiekursusse en die skoling van lidmate, gemeentes en gemeenteleiers. In 1980 word Bybelkor omskep in ’n maatskappy sonder winsbejag. Twaalf jaar later het Bybelkor reeds 1 miljoen kursusboeke oor Bybelse en aktuele temas versprei. Daarna begin hulle nog wyer fokus op ander inheemse tale. In hierdie tyd open Bybelkor selfs ’n kantoor in Sri-Lanka.

Bybelkor is tans deel van die NG Kerk se mediabedrywighede en die druknaam waaronder Bybelstudies en teologiese boeke uitgegee word.